Det finns någon därinne

Utbildning, kommande

Stresshantering inspelningar

Publications and Assignments

Curriculum vitae

Kontakta

Utbildning

  

SFKH
Svenska
föreningen
för klinisk
hypnos

 

 

Avancerad kurs i Ego State-terapi

Startar 5 maj 2018. I samarbete med SFKH.

Kursplan och kursvillkor på www.hypnosföreningen.se

Godtagen som specialistkurs Sveriges Psykologförbund


Grundkurs i hypnos och imaginativa metoder

i Valencia på Spaniens östkust
Tid: 26 september–2 oktober 2018, omfattning 64 timmar. I samarbete med SFKH.

Kursplan och kursvillkor på www.hypnosföreningen.se

 

© 2018-04-16 mbjweb

www.carolussons.se