Det finns någon därinne

Utbildning, kommande

Stresshantering inspelningar

Publications and Assignments

Curriculum vitae

Kontakta

Utbildning

  

SFKH
Svenska
föreningen
för klinisk
hypnos

 

 

Grundkurs i hypnos och imaginativa metoder

i Valencia på Spaniens östkust
Tid: 26 september–2 oktober 2018, omfattning 64 timmar. I samarbete med SFKH.

Kursplan och kursvillkor på www.hypnosföreningen.se


SFKH Handledar- och lärarutbildning i Göteborg

Start 8-9 februari 2019

Kursplan och kursvillkor på www.hypnosföreningen.se


© 2018-12-11 mbjweb

www.carolussons.se